Polityka prywatności

Korzystanie z naszego serwisu jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Zbiór danych osobowych (np. imię, nazwisko lub adres e-mail) jeśli są zbierane, odbywa się to za dobrowolną zgodą Użytkownika. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet może mieć luki bezpieczeństwa. Stąd pełna ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Pliki cookies

Nasz serwis korzysta z plików cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze Użytkownika. Ze względu na pełnioną rolę pliki te dzielimy na:
- funkcjonalne - wymagane do działania serwisu. W nich przechowujemy informacje na temat udzielanych przez Użytkownika zgód dot. korzystania z plików Cookie innych usług;
- analityczne - niezbędne do analizy zachowań Użytkownika w serwisie (więcej o usłudze Google Analytics poniżej),
- reklamowe - służące do serwowania nieinwazyjnych i zoptymalizowanych pod kątem zainteresowań Użytkownika reklam (więcej o usłudze Google Adsense poniżej).

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce (należy jednak przy tym pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą stać się niedostępne).

Ponadto użytkownik ma możliwość zarządzania zgodą na umieszczanie plików Cookies na potrzeby poszczególnych usług. W tym celu należy przejść do ustawień zaawansowanych.

Polityka prywatności Google Analytics

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, nasz serwis korzysta Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc.

Google Analytics używa "Cookies", tj. plików tekstowych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika i dzięki zanonimizowanemu śledzeniu zachowania użytkowników, umożliwiają analizę korzystania przez niego z naszej strony internetowej. Informacje te (łącznie ze skróconym adresem IP Użytkownika) generowane przez pliki cookies są zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Chcemy zwrócić uwagę na to, że korzystamy z funkcji anonimizacji IP (maskowanie IP), dzięki czemu zapisywany jest tylko skrócony adres IP użytkownika.

Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w ich posiadaniu.

Cele przetwarzania danych
W imieniu operatora tego serwisu Google będzie wykorzystywać zebrane informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika oraz do sporządzenia raportów na temat aktywności na stronie.

Obiorcy danych
Odbiorcą zebranych danych jest Google Inc.

Czas przechowywania danych
Dane przesyłane przez nas i powiązane z plikami Cookie są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy.

Prawa użytkownika
W dowolnej chwili możesz odwołać swoją zgodę na umieszczanie plików Cookie przez Google Analytics. Aby tego dokonać należy przejść do ustawień zaawansowanych. Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

Istnieje również jeszcze inna możliwość zablokowania generowania informacji przez cookies (łącznie z adresem IP) i przesyłania ich do Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji o polityce prywatności Google Analytics znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Polityka prywatności Google Adsense

Nasz serwis internetowy korzysta z Google AdSense, usługi realizującej wyświetlanie reklam z Google Inc ("Google"). W celu przeprowadzenia tej usługi Google AdSense używa plików cookies. Za ich pomocą zbiera informacje o stronach odwiedzanych przez Użytkownika i na tej podstawie jest w stanie prezentować zoptymalizowane (uwzględniające zainteresowania Użytkownika) treści reklamowe.

Informacje generowane przez cookies w trakcie korzystania z tej strony (w tym adres IP Użytkownika) są przesyłane i przechowywane na serwerów Google w USA. Informacje te mogą też być przekazywane z Google do innych współpracujących z Google firm. Listę najczęściej wybieranych dostawców technologii reklamowej współpracujących z Google znajdziesz pod tym adresem: https://support.google.com/adsense/answer/9012903?hl=pl.

Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w ich posiadaniu.

Prawa użytkownika
W dowolnej chwili Użytkownik może odwołać swoją zgodę na umieszczanie plików Cookie przez Google Adsense lub też zażądać wyświetlania jedynie niespersonalizowanych reklam. Aby tego dokonać należy przejść do ustawień zaawansowanych.
Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.Powrót do początku »