Zasady obliczania rankingu FIFA

Poniżej znajduje się nieaktualny już sposób generowania rankingu FIFA z przed 07.2018, kiedy to FIFA ogłosiła zmiany w sposobnie liczenia (pierwsze notowanie wg nowych reguł odbyło się 18.06.2018).
Nowe zasady zostaną tu opisane już wkrótce.

Ranking FIFA opiera się na wynikach meczów reprezentacji w okresie ostatnich 4 lat.
Wzór obliczania punktów za pojedyńczy rozegrany mecz:

P = M x I x T x C

Oznaczenie zmiennych:

 • M - liczba punktów punktów przyznanych za mecz według schematu:
  • 3 - za zwycięstwo po 90 minutach lub po dogrywce;
  • 2 - za zwycięstwo w rzutach karnych;
  • 1 - za remis lub porażkę po rzutach karnych;
  • 0 - za porażkę po 90 minutach lub po dogrywce;
 • I - waga rozegranego meczu według schematu:
  • 1.0 - mecz towarzyski (także w ramach turniejów towarzyskich);
  • 2.5 - mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Świata lub mistrzostw kontynentu;
  • 3.0 - mecz w finałach mistrzostw kontynentu lub w Pucharze Konfederacji;
  • 4.0 - mecz w finałach Mistrzostw Świata;
 • T - siła przeciwnika bazująca na jego aktualnej pozycji w rankingu:
  • 200 - jeśli rywal jest liderem ranknigu;
  • 200 - pozycja w rankingu - jeśli rywal zajmuje pozycję od 2. do 149.;
  • 50 - jeśli rywal znajduje się w rankingu na pozycji niższej niż 149.;
 • C - siła konfederacji. Siła ta jest obliczana na podstawie meczów ostatnich 3-ech finałów Mistrzostw Świata. Obecnie po MŚ 2014 w Brazylii wartości dla poszczególnych konfederacji prezentują się następująco:
  • 1.00 - CONMEBOL (Am. Południowa);
  • 0.99 - UEFA (Europa);
  • 0.85 - AFC (Azja), CAF (Afryka), CONCACAF (Am. Północna i Środkowa), OFC (Oceania);

  W przypadku gdy mecz rozgrywają reprezentacje należące do dwóch różnych konfederacji, wówczas jako czynnik C brana jest średnia arytmetyczna siły obu konfederacji

Z obliczonych punktów za wszystkie rozegrane oficjalne mecze międzypaństwowe liczone są cztery średnie arytmetyczne* - jedna dla każdego z ostatnich 4 lat. Końcowy rezultat obliczany jest po przez zsumowanie tych średnich z podanymi poniżej wagami:

 • 1 - dla średniej punktów z ostatnich 12 miesięcy;
 • 0.5 - dla średniej punktów uzyskanych za spotkania rozegrane od 13 do 24 miesięcy temu;
 • 0.3 - średnia za mecze od 25 do 36 miesięcy temu;
 • 0.2 - średnia za mecze od 37 do 48 miesięcy temu;

* jeżeli liczba spotkań rozegranych w okresie 12 miesięcy jest mniejsza od pięciu, wówczas zamiast średniej arytmetycznej używa się sumy punktów podzielonej przez 5

 
Powrót do początku »